วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ วันสำคัญของทหารผ่านศึก

วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ วันสำคัญของทหารผ่านศึก

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามมหาเอเชียบูรภาสิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่เสียสละในการสู้รบ รวมไปถึงได้ปลดปล่อยจากการเป็นทหาร เพราะสงครามสิ้นสุดลง…