วิธีปลูกถั่วงอกง่ายๆ สะอาดปลอดภัย สามารถทำเองได้ที่บ้าน

วิธีปลูกถั่วงอกง่ายๆ สะอาดปลอดภัย สามารถทำเองได้ที่บ้าน

วิธีปลูกถั่วงอก เพาะถั่วงอกในตะกร้า วิธีปลูกถั่วงอก ภาษาอังกฤษ bean sprout อ่านว่า บีน สเปร้าทํ   นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำ 1 คืน ถั่วเขียวจะเริ่มพองและเปลือกเริ่มแยก เทน้ำออกพร้อมทั้งนำถั่วเขียวไปล้างน้ำสะอาดประมาณ…