บั้งไฟพญานาค ประวัติ และตำนานบั้งไฟพญานาค

บั้งไฟพญานาค ประวัติ และตำนานบั้งไฟพญานาค

เร็วๆ ที่ใกล้จะถึงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลประเพณียิงบั้งไฟพญานาค ซึ่งเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคาย โดยปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค จะตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี …