วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ …