Albert Szent-Gyorgyi

Albert Szent-Gyorgyi

Albert Szent-Gyorgyi 118th Birthday ได้รับ รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ในหัวข้อ “สำหรับการค้นพบของท่านในความเกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการเผาผลาญทางชีวภาพ กับวิตามินซีและการเพิ่มปฏิกิริยาเคมีของกรดฟูมาริก” …