Juan Gris

Juan Gris

José Victoriano (Carmelo Carlos) González-Pérez หรือที่รู้จักกันดีในฐานะ Juan Gris (ยวน กริซ) เขาเป็นจิตรกรนักเขียนภาพแบบเหลี่ยมทางปัญญาและปฏิมากร จาก ประเทศสเปน Juan Gris เกิดวันที่ ที่ 23 มีนาคม 1887 ในเมืองมาดริด …