Julius Richard Petri ผู้คิดค้นจานเพาะเชื้อคนแรกของโลก

Julius Richard Petri ผู้คิดค้นจานเพาะเชื้อคนแรกของโลก

ประวัติของ Julius Richard Petri แพทย์และนักแบคทีเรียวิทยา ผู้คิดค้น พัฒนาจานเพาะเชื้อ ซึ่ง 31 พฤษภาคม 2013 นี้ เป็นวันครบรอบวันเกิด 161 ปี เรามารู้จักJulius Richard Petri กันดีกว่าครับ