พัฒนาการทารก 6 เดือน เป็นอย่างไร?

พัฒนาการทารก 6 เดือน เป็นอย่างไร?

รู้หรือไม่ว่าช่วง พัฒนาการทารก 6 เดือน จะเป็นช่วงที่ทารกเริ่มหยิบจับอะไรได้ไวขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อ และกระดูกของทารกแข็งแรงมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งคุณแม่อาจจะต้องคอยระมัดระวังเรื่อง