มารี กูรี

มารี กูรี

มารี กูรี (Marie Curie) วันที่เกิด 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 วอร์ซอ, จักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งในขณะนั้นปกครองประเทศโปแลนด์ Marie Curie เป็นนักเคมี และเป็นผู้ค้นพบรังสีเรเดียม …