วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA)