วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

Home / วันสำคัญ / วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

วันต่อต้านยาเสพติดตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อนๆ อาจจะยังไม่ทราบถึงความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันนี้ scoop.mthai มีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติดมาฝากด้วย ไปดูกันเลย..

 

สัญลักษณ์วันต่อต้านยาเสพติด

สัญลักษณ์วันต่อต้านยาเสพติด

 

ยาเสพติด ถือเป็นสิ่งที่ทำร้ายต่อเยาวชนและ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นอย่างมาก ทางประเทศต่างๆ จึงมีความพยายามร่วมกันหาทางแก้ไขหยุดยั้ง ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด รวมไปถึงการลักลอบใช้ยาเสพติด ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งในการประชุมได้มีมติเสนอให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” นับตั้งแต่นั้นมา

วันต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย
สำหรับประเทศไทยในบ้านเรานั้น ได้พบเจอเผชิญกับปัญหา “ยาเสพติด” อยู่มาเป็นเวลานาน ซึ่งรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ก็ได้เร่งเห็นและ พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิบัติภายใต้ของ จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้ออกมาประกาศฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ให้มีการยกเลิกสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีการเผาทำลายฝิ่น และอุปกรณ์สูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” โดยใช้ชื่อย่อว่า “กปส.”

ต่อมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ได้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยมีการวางระบบและ แบบแผน โดยกำหนดพระราชบัญญัติให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” ใช้ชื่อย่อ “ป.ป.ส.” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันต่อต้านยาเสพติด

ร่วมพลังเอาชนะ ต่อต้านยาเสพติด

ทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีการออกกฏหมายถึงโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนี้

ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หากเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต ( กรณีคำนวณเป็น สารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไป ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อ จำหน่าย)

ครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาทถึง 5 แสนบาท หากมีสารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 100 กรัม แต่ถ้าเกิน 100 กรัม ต้องระวางโทษจำคุก ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต

เสพ คำนวณ เป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 20 กรัม ต้องระวางโทษจำคุก 1 ถึง 10 ปี และปรับ 1 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท (คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย)

ใช้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้ายฯให้ผู้อื่นเสพ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาท ถึง 1 แสนบาท ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท และถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่ง ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระวางโทษประหารชีวิต ถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุก 4 ปี ถึง 30 ปี และปรับตั้งแต่ 4 หมื่นบาท ถึง 3 แสนบาท

ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 5 หมื่นบาท

ในทุกๆ ปีจะมีการกำหนดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด ขึ้นมา เพื่อเตือนสติ และร่วมรณรงค์กันต่อต้านยาเสพติด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ดังนี้

 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2548 : ”พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2549 : 60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2550 : ”รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2551 : ”รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2552 : ”ทำความดี ตามคำพ่อ” ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2553 : ”ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2554 : “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2555 : ”ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2556 : “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2557 : “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2558 : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2559 : “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด“

วันต่อต้านยาเสพติด พ.ศ. 2559

วันต่อต้านยาเสพติด พ.ศ. 2559

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

ทั้งนี้วันต่อต้านยาเสพติดในทุกๆ ปี จะมีศิลปิน นักร้อง นักแสดง พิธีกร นักกีฬา ที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกมาเป็นตัวแทนในวันต่อต้านยาเสพติดปีล่าสุด พ.ศ. 2559  ได้แก่

 • เด็กหญิงณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ (น้องณัชชา) นักแสดงสังกัดอิสระ
 • นายชนาธิป สรงกระสินธ์ (เจ) นักกีฬาทีมชาติไทย
 • นายณัฐวุฒิ สกิดใจ (ป๋อ) ศิลปินจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล (ปุ๊กลุก) ศิลปินจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน) ศิลปินสังกัดค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 • นางสาวพรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปา วลี) ศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่ โกลด์ ในบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

โดยได้นำ “ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559” ทั้ง 6 คน มาร่วม เชิญชวนเยาวชนและประชาชนให้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรู้จักโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ในรูปแบบของโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุ/ การให้สัมภาษณ์/ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดนิทรรศการ, ป้ายไวนิล, Standee หุ่นจำลองศิลปิน/ จัดทำต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด/ Ad โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และเว็บไซต์ต่างๆ

จะเห็นได้ว่า ยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งต่อตัวเรา ประเทศชาติ และคนรอบข้าง สกู๊ปเอ็มไทย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่ออนาคตที่ดีทั้งตัวเรา และเพื่อประเทศชาติ มาร่วมกันต่อต้านยาเสพติดด้วยกันนะ

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : สำนักเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส.