วิธีดูรถยนต์มือสอง เทคนิคซื้อรถมือสอง

วิธีดูรถยนต์มือสอง เทคนิคซื้อรถมือสอง

รถยนต์มือสอง การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง เช็คดูลักษณะของการใช้งาน เพื่อเลือกประเภทรถยนต์ที่จะซื้อ, ตั้งงบประมาณ, เช็คราคารถยนต์ โดยเลือกรถยนต์จากองค์ประกอบ ข้อ 1 และ 2, ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์รุ่นนั้นๆ เพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ …