10 มิถุนายน วันชาเย็น (National Iced Tea Day)

10 มิถุนายน วันชาเย็น (National Iced Tea Day)

เพื่อนๆ รู้หรือเปล่าว่าในทุกๆ ปี ของวันที่ 10 มิถุนายน ของชาวอเมริกัน ถือเป็นการเริ่มต้นช่วงฤดูร้อนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะประกาศให้วันนี้เป็นวันฉลองการกินชาเย็น