10 มิถุนายน วันปากกาลูกลื่น

10 มิถุนายน วันปากกาลูกลื่น

เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าปากกาลูกลื่นที่เราใช้จับใช้เขียนกันอยู่ทุกวันถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญวันนึงกับเค้าด้วย ซึ่งก็คือ วันปากกาลูกลื่น (Ball Point Pen Day)