23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)

รู้หรือไม่? ว่า วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเต่าโลก (World Turtle Day) โดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา