9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก ประวัติวันไปรษณีย์โลก

9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก ประวัติวันไปรษณีย์โลก

ในวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี จะมีกิจกรรมงานเฉลิมฉลองใน วันไปรษณีย์โลก (World Post Day) ซึ่งถือว่าเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง องค์การไปรษณีย์สากล (UPU) โดยเริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 1874 ที่เมืองสวิตส์, เบิร์น…