“วายูเล่” หญ้าทนแล้ง

“วายูเล่” หญ้าทนแล้ง

วายูเล่ (Guayule) เป็นยางธรรมชาติสายพันธ์หนึ่งที่ได้จากต้นวายูเล่ (Parthenium argentatum) ซึ่งเป็นต้นไม้พื้นเมืองในแถบเม็กซิโกและทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเทกซัส