Wassily Kandinsky ศิลปินผู้ให้กำเนิด ศิลปะนามธรรม!!

Wassily Kandinsky ศิลปินผู้ให้กำเนิด ศิลปะนามธรรม!!

16 ธันวาคม 2557 – ครบรอบวันเกิดครบ 148 ปี ของ Wassily Kandinsky หลายๆ คนอาจสงสัย ว่าเขาเคือใคร โด่งดังในด้านอะไร ทำไม Google ถึงนำเสนอเขาในหน้าแรกของ Google ได้รวบรวมประวัติ Wassily Kandinsky มาฝากกันครับ…