เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2559

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2559

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2559 แก่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” และพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันปีใหม่ 2559