พรรคการเมืองใหม่

พรรคการเมืองใหม่

พรรคการเมืองใหม่ (New Politics Party) เป็น พรรคที่ก่อตั้งโดยแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 และจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ใช้ตัวย่อว่า ก.ม.ม. (N.P.S.P.) สีประจำ พรรคการเมืองใหม่ คือ สีเหลือง-เขียว สีเหลือง เพื่อเชิดชูสถาบันกษัตริย์ และประชาธิปไตย สีเขียวหมายถึงการเมืองต้องไร้ซึ่งมลพิษ …