ประวัติ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

ประวัติ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) หรือ นามเดิม ช่วง สุดประเสริฐ ดำรงตำแหน่เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม…