เรียน “สายวิทย์” หรือ “สายศิลป์” ดี

เรียน “สายวิทย์” หรือ “สายศิลป์” ดี

หากจะพูดถึงการศึกษาในบ้านเรานั้น ทุกๆ คนจะต้องผ่านระบบการศึกษาพื้นฐานกันมาก่อน นั้นก็คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) และหลากจากนั้นจะถึงจุด….