วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พืชสร้างรายได้ดี สามารถปลูกกินเองได้

วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พืชสร้างรายได้ดี สามารถปลูกกินเองได้

วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ภาษาอังกฤษ asparagus อ่านว่า อัสพา’ ระเกิส   เตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกและทำการเพาะโดยการนำดินใส่ถุงแล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ประมาณ 2-3 เม็ดต่อถุง รดน้ำให้ชุ่มและทิ้งไว้ประมาณ 5-20 วัน เมล็ดก็จะเริ่มงอกออกมา…