ประกาศเตือน “อย่าตื่นไข้หวัดหมู เชื่อไทยโอกาสรับเชื้อยาก”

ประกาศเตือน “อย่าตื่นไข้หวัดหมู เชื่อไทยโอกาสรับเชื้อยาก”

สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า โรคไข้หวัดหมูที่กำลังระบาดในประเทศเม็กซิโก เบื้องต้นน่าจะเกิดจากเชื้ออินฟูเอนซ่า ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่เสี่ยงจะติดโรคไข้หวัดหมู …