ประกาศเตือน “อย่าตื่นไข้หวัดหมู เชื่อไทยโอกาสรับเชื้อยาก”

Home / สกูปอื่นๆ / ประกาศเตือน “อย่าตื่นไข้หวัดหมู เชื่อไทยโอกาสรับเชื้อยาก”

สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า โรคไข้หวัดหมูที่กำลังระบาดในประเทศเม็กซิโก เบื้องต้นน่าจะเกิดจากเชื้ออินฟูเอนซ่า ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่เสี่ยงจะติดโรคไข้หวัดหมู ดังกล่าวน่าจะเป็นกลุ่มของคนเลี้ยงในฟาร์มและคนฆ่าหมู ของโรงชำแหละที่คลุกคลีกับหมู

สำหรับประเทศไทยจนถึงขณะนี้มองว่ายังไม่น่าห่วงว่าไข้หวัดหมูจะระบาดเข้ามา ส่วนหนึ่งมองว่าเชื้อโรคไข้หวัดหมู ดังกล่าวน่าจะเติบโตได้ดีในที่ซึ่งมีอากาศเย็น แต่ประเทศไทยขณะนี้อากาศร้อนจัดไม่น่าจะเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดหมูได้ ง่าย นอกจากนี้ประเทศแถบเม็กซิโกและอเมริกานั้นไม่ถือเป็นประเทศคู่ค้าหมูเข้ามา ในประเทศไทย ที่น่าห่วงอาจเป็นในส่วนของการนำเข้าพ่อพันธุ์หมูจากต่างประเทศ เท่าที่ทราบเบื้องต้นประเทศที่ไทยนำเข้าพ่อพันธุ์หมูส่วนใหญ่จะเป็นแถบ ประเทศในยุโรปมากกว่า จึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาประชาชน อย่าเพิ่งไปวตกกังวลจนเกินไป