พาหะโรคไข้หวัดหมู

Home / สกูปอื่นๆ / พาหะโรคไข้หวัดหมู

โรคไข้หวัดหมู จะมีสุกรเป็นแหล่งนำพาไวรัสไข้หวัดใหญ่ ให้วิวัฒนาร่วมกับไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ และไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และการเป็นภาวะระบาดทั่วไป

พาหะนำโรคไข้หวัดหมู
โรคไข้หวัดหมู พาหะนำโรค

โดยจะมีหมูเป็นพาหะนำโรคไข้หวัดหมู ให้ติดสู่มนุษย์ และโรคไข้หวัดหมูนี้ สามารถติดต่อจากมนุษย์ สู่ มนุษย์ได้ด้วย