วิธีการป้องกันโรคไข้หวัดหมู

Home / สกูปอื่นๆ / วิธีการป้องกันโรคไข้หวัดหมู

โรคไข้หวัดหมู เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดในหมู ซึ่งไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนี้รวมทั้งไวรัสอื่นๆมีการเปลียนแปลงสายพันธ์ได้ง่าย
ไข้ หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ในคน ไข้หวัดนก

วิธีป้องกันโรคไข้หวัดหมู จึงเหมือนกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ธรรมดา คือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจ การไอ จาม รดกัน ที่สำคัญ ล้างมือบ่อยๆ