วิธีปลูกเมล่อนในกระถาง สามารถปลูกได้ง่ายๆ โตเร็วด้วย

วิธีปลูกเมล่อนในกระถาง สามารถปลูกได้ง่ายๆ โตเร็วด้วย

วิธีปลูกเมล่อน วิธีปลูกเมล่อน ภาษาอังกฤษ melon อ่านว่า เมล่อน   เตรียมเมล็ดเมล่อน เตรียมกระถางสำหรับปลูก ใช้ดินก้ามปูผสมกับปุ๋ยคอกหรือขุยมะพร้าว ประมาณ 10 วัน ต้นจะเริ่มโตขึ้น หลังจากปลูกได้…