Albert Szent-Gyorgyi

Albert Szent-Gyorgyi

Albert Szent-Gyorgyi 118th Birthday ได้รับ รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ในหัวข้อ “สำหรับการค้นพบของท่านในความเกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการเผาผลาญทางชีวภาพ กับวิตามินซีและการเพิ่มปฏิกิริยาเคมีของกรดฟูมาริก” …

Albert Szent-Gyorgyi นักสรีรศาสตร์

Albert Szent-Gyorgyi นักสรีรศาสตร์

Albert von Szent-Györgyi อัลแบรต์ เซนท์-จเยอร์จยี ฟอน นากือราโพลท์ เกิดในเมือง บูดาเปชต์ (Budapest; ฮังการี: Budapest) ประเทศฮังการี เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 1893 เป็นบุตรชายของ Nicolaus von Szent – Györgyi เขาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูดาเปชต์ …