Albert Szent-Gyorgyi นักสรีรศาสตร์

Home / Google News / Albert Szent-Gyorgyi นักสรีรศาสตร์

Albert Szent-Gyorgyi

 

Albert Szent-Gyorgyi's 118th Birthday
Albert Szent-Gyorgyi’s 118th Birthday

 

Albert von Szent-Györgyi

Albert von Szent-Györgyi อัลแบรต์ เซนท์-จเยอร์จยี ฟอน นากือราโพลท์
เกิดในเมือง บูดาเปชต์ (Budapest; ฮังการี: Budapest) ประเทศฮังการี เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 1893 เป็นบุตรชายของ Nicolaus von Szent – Györgyi เขาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูดาเปชต์

ในปี 1920 เขากลายเป็นผู้ช่วยที่มหาวิทยาลัย สถาบัน Pharmacology ในไลเดน Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ในปี 1922 – 1926 เขาทำงานกับ H. J. Hamburger ที่สถาบันสรีรวิทยา, เนเธอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1927 เขาเดินทางไปยัง เคมบริดจ์ Cambridge รับหน้าที่เป็น Rockefeller Fellow ทำงานภายใต้ FG Hopkins, และใช้เวลา 1 ปีที่ Mayo Foundation, Rochester, Minnesota, ก่อนที่จะกลับไปเคมบริดจ์ ในปี 1930 เขาได้รับตำแหน่งเคมีการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยของ เซเกด Szeged และในปี 1935 Albert von Szent-Györgyi ยังดำรงตำแหน่งเคมีอินทรีย์

 

Albert Szent-Gyorgyi เขาเริ่มวิจัยทางเคมีของการหายใจของเซลล์ เขาอธิบายการพึ่งพากันของออกซิเจนและไฮโดรเจนและทำข้อสังเกตแรกของเขาในระบบ Polyphenol Oxidase ของพืช นอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของสารที่อยู่ในเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ ที่เคมบริดจ์ Cambridge และในระหว่างนั้นเขาได้ศึกษา และเป็นผู้ค้นพบ วิตามินซี ซึ่งพบมากในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ถ้าใครขาดวิตามินนี้จะเป็นโรคลักปิดลักเปิด. ต่อมาในปี ค.ศ. 1933 Sir Walter Norman Haworth (1883-1950) นักเคมีชาวอังกฤษสังเคราะห์วิตามินซีได้สำเร็จ (Nagyrapolt ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี ค.ศ. 1937 ส่วน Haworth ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีเดียวกัน)

 

Albert Szent-Gyorgyi แต่งงาน Kornélia Demény ในช่วงปี 1930 เขาได้รับการต่อต้านอย่างแข็งขันและนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่เขากลายเป็นพลเมืองของสวีเดน เขาได้รับความช่วยเหลืออย่างกว้างขวางโดยสถานทูตสวีเดนในบูดาเปสต์ ในปี 1941 เขาแต่งงาน Marta Borbiro, เพื่อนร่วมงานที่วูดส์โฮ และมีลูกสาวคนหนึ่ง ในปี 1975 เขาแต่งงาน Marcia Houston ซึ่งเป็นภรรยาคนที่ 4 ของเขา Albert von Szent-Györgyi เสียชีวิตใน Woods Hole, Massachusetts เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 1986

 

Albert von Szent-Györgyi

ในปี 1973 Albert Szent-Gyorgyi ได้รับ รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ในหัวข้อ “สำหรับการค้นพบของท่านในความเกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการเผาผลาญทางชีวภาพกับวิตามินซีและการเพิ่มปฏิกิริยาเคมีของกรดฟูมาริก”

 

Albert Szent-Gyorgyi

 

 

ขอบคุณข้อมูล : Albert von Szent-Györgyi (http://en.wikipedia.org)
ขอบคุณข้อมูล : Albert von Szent-Györgyi (http://www.google.co.th/)