Eadweard J. Muybridge

Eadweard J. Muybridge

Eadweard J. Muybridge ช่างภาพ ผู้ให้กำเนิดภาพเคลื่อนไหว และนักประดิษฐ์ ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงทางด้านการถ่ายภาพ เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1830 ที่เมือง Kingston upon Thames ประเทศอังกฤษ…