Gideon Sundback

Gideon Sundback

ผู้ให้กำเนิดและพัฒนาซิป (zipper) เขาผู้นี้ชื่อว่า “Gideon Sundback” นักวิศวกรชาวสวีเดน-อเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 1880 โดยถือได้ว่า Gideon Sundback เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เรื่อง ซิป …