Gioachino Rossini

Gioachino Rossini

Gioachino Antonio Rossini หรือ จิอะซิโน รอสชินี นักประพันธ์เพลง นักเขียน ผู้โด่งดังชาวอิตาเลียน เกิดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค. ศ.1792 ที่เมืองเปซาโร ( Pesaro) ประเทศอิตาลี …