Gioachino Rossini

Home / Google News / Gioachino Rossini
ครบรอบวันเกิด 220 ปี ของ Gioachino Rossini นักประพันธ์เพลง นักเขียน ชาวอิตาเลียน

Gioachino Rossini

 

ประวัติ Gioachino Rossini

Gioachino Rossini

Gioachino Antonio Rossini หรือ จิอะซิโน รอสชินี นักประพันธ์เพลง นักเขียน ผู้โด่งดังชาวอิตาเลียน เกิดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค. ศ.1792 ที่เมืองเปซาโร ( Pesaro) ประเทศอิตาลี

รอสชินี เริ่มเรียนดนตรีเป็นครั้งแรกกับพ่อและแม่ของเขา ซึ่งพ่อของ Gioachino Rossini เป็นนักดนตรี ส่วนแม่เป็นนักร้อง พูดได้ว่าเป็นครอบครัวนักดนตรีก็ว่าได้ ต่อมา รอสชินี จึงได้เรียนการประพันธ์ดนตรีแบบเคาน์เตอร์พอยท์ อย่างจริงจังกับ Tesei และ Mattei ที่เมืองโบโลญา (Bolongna) Gioachino Rossini เริ่มมีชื่อเสียงจากการประพันธ์โอเปร่า และอีกหลากหลายผู้งาน

 

ผลงานสร้างชื่อของ Gioachino Rossini

  • การ์ตูนล้อเลียนบนหน้าปกของ Le Hanneton
  • La Scala di Seta
  • La Gazza Ladra
  • La Cenerentola
  • Semiramide
  • The Baber of Seville
  • William Tell
Gioachino Rossini

 

 

นักประพันธ์เพลง William Tell Overture โดย Gioachino Rossini

 

 

นักประพันธ์เพลง The Barber Of Seville โดย Gioachino Rossini

 

 

-ขอบคุณข้อมูล : http://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini