Leonhard Euler นักคณิตศาสตร์ ก้องโลก!!

Leonhard Euler นักคณิตศาสตร์ ก้องโลก!!

วันที่ 15 เมษายน 2556 ในบ้านเราก็จะอยู่ในช่วงของเทศกาล สงกรานต์ กันอยู่ แต่ก็เป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ก็คือ เป็นวันครบครอบวันเกิด 306 ปี ของ Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนึ่งของโลก…