Leonhard Euler นักคณิตศาสตร์ ก้องโลก!!

Home / Google News / Leonhard Euler นักคณิตศาสตร์ ก้องโลก!!

Leonhard Euler นักคณิตศาสตร์ ก้องโลก!!

Leonhard-Euler
วันที่ 15 เมษายน 2556 ในบ้านเราก็จะอยู่ในช่วงของเทศกาล สงกรานต์ กันอยู่ แต่ก็เป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ก็คือ เป็นวันครบครอบวันเกิด 306 ปี ของ Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนึ่งของโลก ที่นี้เรามารู้จักและทราบประวัติของเขากัน!!

Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์) เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2250 ที่สวิสเซอร์แลนด์ เขาเริ่มฉายแววอัจริยะ โดยได้รับปริญญาตรีเมื่ออายุเพียง 16 และปริญญาทางปรัชญาอายุ 18 ปี ตลอดชีวิตเขาได้รับหน้าที่สำคัญๆ เช่น หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ St.Petersburg ผู้อำนวยการที่ Prussian Academy ซึ่งได้สร้างผลงานต่างๆ มากมาย ที่ออกมาในรูปแบบหนังสือถึง 530 เล่ม อีกทั้งยังเป็นผู้ให้กำเนิดของหลักการ “ทฤษฏีว่าด้วยกราฟ” อีกด้วย

logo
จนมาถึงช่วง 17 ปีสุดท้ายของชีวิต เขาได้สูญเสียการมองเห็น ด้วยอุบัติเหตุ และมาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2326 รวมอายุ 76 ปี จึงได้มีการยกย่อง โดยได้นำชื่อไปตั้งเป็นดาวเคราะห์น้อย 2002 ออยเลอร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ Leonhard Euler