opening ceremony london 2012

opening ceremony london 2012

Google Doodle วันนี้ 27-07-2012 เป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ากีฬาโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ หรือ กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนประจำ ปี ค.ศ. 2012 (2012 Summer Olympics) ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว …