Pierre de Fermat

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat แฟร์มาต์ เป็นชาวฝรั่งเศส เป็นนักคณิตศาสตร์ในยุคของการพัฒนาศิลปวิทยา เกิดในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1601 ใกล้เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส และถึงแก่กรรมที่เมือง Casters ในปี ค.ศ.1665 แฟร์มาต์เป็นบุตรชายของพ่อค้าขายเครื่องหนังผู้มั่งคั่งคนหนึ่งของฝรั่งเศส ในวัยเด้กศึกษาอยู่กับบ้าน แฟร์มาต์มีอาชีพเป็นนักกฎหมาย เมื่ออายุ 30 ปี