TIFF 2013 13-17 มีนา นี้ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

TIFF 2013 13-17 มีนา นี้ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมส่งเสริมการส่งออก เชิญชวนผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ ร่วมแสดงสินค้าในงาน TIFF 2013 งานเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนรอคอย เพื่อเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าและหาพันธมิตรใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ…