Bob Moog

Home / Google News / Bob Moog

ประวัติ Robert Moog


ครบรอบวันเกิด 78 ปี ของ Robert Moog’s เป็นผู้บุกเบิกเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ชาวอเมริกัน หรือที่รู้จักกันดีในฐานะนักประดิษฐ์ synthesizer “ซินธิไซเซอร์”

 

Robert Moog

Robert Moog หรือ “บ๊อบ” เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 1934 โดย Moog เรียนโรงเรียน The Bronx High School of Science ใน New York และจบการศึกษาใน ปี 1952 จากนั้น Moog ได้รับปริญญาตรีในสาขาฟิสิกส์จาก Queens College เมือง New York ในปี 1957 เขาได้ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และจบปริญญาเอก ในงานวิศวกรรมฟิสิกส์จาก Cornell University ต่อเขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันโพลีเทคนิคของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York City)

หลังจากนั้น Bob Moog ได้ก่อตั้งบริษัทผลิตเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น และเป็นที่ปรึกษาและรองประธานฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ ต่อมาในปี 1990 Bob Moog เป็นอาจารย์สอนทางด้านวิจัยเครื่องดนตรี ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา North Carolina

Robert Moog เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2005 อายุ 71 ปี โดยสาเหตุเนื้องอกในสมอง ณ Asheville, North Carolina

ซินธิไซเซอร์ (synthesizer) คือ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงจำลองโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเพิ่มเสียง, การ ลดเสียง, การใช้คลื่นเสียงกล้ำคลื่นวิทยุโดยเปลี่ยนความถี่คลื่น (Frequency Modulate; FM), การสังเคราะห์ เสียงกายภาพ, การทำให้คลื่นเสียงผิดเพี้ยนรูปร่างไป

 

 

 

 

Robert Moog
Robert Moog
synthesizer
synthesizer

 

-ขอบคุณข้อมูล : http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Moog