Bob Moog

Bob Moog

ครบรอบวันเกิด 78 ปี ของ Robert Moog’s เป็นผู้บุกเบิกเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ชาวอเมริกัน หรือที่รู้จักกันดีในฐานะนักประดิษฐ์ synthesizer “ซินธิไซเซอร์” …