“บอลลูนยักษ์” เครื่องทดสอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วโลก จาก Google

Home / Google News / “บอลลูนยักษ์” เครื่องทดสอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วโลก จาก Google

Google ปล่อยบอลลูนยักษ์ ทดสอบอินเทอร์เน็ต

บอลลูนยักษ์ เครื่องทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก Google เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ให้ง่ายขึ้น โดยลดขีดจำกัดเรื่องภูเขาบังสัญญาณหรือเหตุผลต่างๆ  เพื่อรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ทุกคนนั้นเอง

บอลลูนยักษ์ แรงดันสูง จำนวน 30 ลูก ได้ถูกปล่อยในเขต แตนเทอร์เบอรี่ ในบริเวณเกาะตอนใต้ของนิวซีแลนด์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 3G ไปยังจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณกว่า 50 จุดทั่วนิวซีแลนด์ โดยบอลลูนยักษ์ดังกล่าวจะลอยไปยังพื้นที่ต่างๆ รอบโลก ตามที่โปรแกรมได้กำหนดทิศทางไว้ เมื่อลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศ

Google ยังเผยอีกว่า แม้การเข้าถึงนั้น อาจจะไม่มีความต่อเนื่อง แต่หวังว่าเมื่อการใช้งานจริงจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ที่ห่างไกล และในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ เพื่อนำความช่วยเหลือไปยุงจุดที่การสื่อสารถูกตัดขาดล่าสุดได้ นั้นเอง

โดยโครงการบอลลูนยักษ์นี้ Google ได้เผยว่า มีการเตรียมงานมานานกว่า 18 เดือน โดยมีชื่อโครงการว่า โปรเจ็คต์ ลูน (Project Loon) ซึ่งมีภารกิจคือ ทดสอบส่งบอลลูนยักษ์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ในความสูง 20 กิโลเมตรจากพื้นโลก เพื่อปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกส่วนของพื้นโลก รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นไปแบบไร้รอยต่อ