“บอลลูนยักษ์” เครื่องทดสอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วโลก จาก Google

“บอลลูนยักษ์” เครื่องทดสอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วโลก จาก Google

บอลลูนยักษ์ เครื่องทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก Google เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ให้ง่ายขึ้น โดยลดขีดจำกัดเรื่องภูเขาบังสัญญาณหรือเหตุผลต่างๆ เพื่อรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ทุกคนนั้นเอง…