9 ในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

Home / กระแสข่าววันนี้ / 9 ในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

stories0004701

?

โครงการ ๙ ในดวงใจ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนม์มายุ ๘๒ พรรษา ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ นี้ สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคนน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้พระราชทานความรัก ความเมตตา ความห่วงใย แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต่างล้วนแต่ได้รับพระบารมีปกเกล้า ให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทุกชาติ ศาสนา ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ในวโรกาสที่เป็นมงคลนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รัก ของปวงชนชาวไทย โดยการออกมาแสดงความจงรักภักดี ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น

9 ในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

king_mom_1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพ ณ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิน เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาในโรงเรียนโนแวล เดอ ลา สวิส โรมอนด์ ชัยยี ซูร์ โลซานน์ และได้ทรงศึกษาต่อ ณ โรงเรียนจิมนาส คลาสซิค คองโตนาล แห่งโลซานน์จนจบ ทรงได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยม และทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ สาขาวิทยาศาสตร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ รัฐบาลในนามของประชาชนทั้งประเทศได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบราชสมบัติ แต่เนื่องจากยังทรงศึกษาไม่จบ จึงเสด็จฯ กลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อในวิชากฎหมายและการเมือง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ต้องทรงดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ต่อไป

พระราชกรณียกิจ

king12

ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นพระองค์ได้ประกอบพระ ราชกรณียกิจในทุกด้าน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษฎรและประเทศชาติพระ ราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติจึงมีหลายแขนง ครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาค ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ นับพันโครงการ นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อตั้งเป็นกองทุน หรือมูลนิธิ อีกเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก


ขอบคุณที่มาจาก 9naiduangjai.com

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน เว็บ mthai.com