เปิดประวัติ สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยา

เปิดประวัติ สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยา

สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์คิง (Stephen William Hawking) เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2485 ที่เมืองอ๊อกซฟอร์ดไชร์ ประเทศอังกฤษ สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์คิง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง…

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน (กองทัพไทย)

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน (กองทัพไทย)

ในทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกเป็น จะเป็นวันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ เป็นอย่างมาก อีกทั้งกองทัพเรือเป็นกองกำลังหลักที่ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย…

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6…

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

การศึกษาเป็นหนทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า มีคุณประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ดังนั้นทุกประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษา และพยายามส่งเสริมสนับสนุนเสมอมา…

รู้กันยัง? ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

รู้กันยัง? ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

วันหยุดยาวปี 2559 ครม. มีมติเพิ่มวันหยุดยาวในวันศุกร์ที่ 6 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และช่วงวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 16-20 กรกฎาคม โดยให้วันจันทร์ที่ 18 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม

โปรแกรมคำนวณภาษี 2562 วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

โปรแกรมคำนวณภาษี 2562 วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

ช่วงนี้เป็นช่วงสำหรับผู้ที่มีรายได้ต้องยื่นเสียภาษี กันแล้ววันนี้ทางสกู๊ปเอ็มไทย จึงได้รวบรวมวิธีการยื่นภาษี และโปรแกรมคำนวณภาษีอย่างง่าย เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือและเตรียมวางแผนเรื่องภาษีได้ดียิ่งขึ้น…

กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ.  ประจำปี 2559

กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ. ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดสอบภาควัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 โดยได้ประกาศรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

12 ข้อห้าม วันตรุษจีน ที่ห้ามทำเด็ดขาด!! พร้อมสาเหตุที่ไม่ควรทำ

12 ข้อห้าม วันตรุษจีน ที่ห้ามทำเด็ดขาด!! พร้อมสาเหตุที่ไม่ควรทำ

วันรับตรุษจีน 2017 นี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญก็เตรียมทำบุญ ต้อนรับวันปีใหม่ ของจีน กันแน่นอน แต่วันนี้เราจะให้ข้อมูลว่า ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีน เด็ดขาด มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย