วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน (กองทัพไทย)

Home / กระแสข่าววันนี้ / วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน (กองทัพไทย)

20 พฤศจิกายน ของทุกปี วันกองทัพเรือ (Royal Thai Navy Day)

ในทุกวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นวันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ เป็นอย่างมาก อีกทั้งกองทัพเรือเป็นกองกำลังหลักที่ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย วันนี้เราจึงขอนำเสนอสาระสำคัญ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วันกองทัพเรือ มาฝากกันครับ

กองทัพเรือ
กองทัพเรือ

ความเป็นมาของกองทัพเรือ

ในสมัยโบราณกำลังที่ปกป้องประเทศไทยยังรวมกันทั้งภาคพื้นดินและพื้นน้ำ แต่ภายหลังรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทัพเรือออกจากทัพบก เมื่อครั้งแรกเริ่มการตั้งกรมทหารเรือ ยังขาดบุคคลที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านการทัพเรือ จึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการหน้าที่ต่างๆ แทน

ต่อมาใน พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า กิจการทหารเรือควรที่จะมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านกิจการทหารเรือ จึงได้มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย ให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ต่างๆ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ

ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ และกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ จนต่อมาใน พ.ศ. 2442 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายเรือ ขึ้นเป็นครั้งแรก

ตรากองทัพเรือ

ตรากองทัพเรือ
ตรากองทัพเรือ

บิดาทหารเรือไทย

กรมหลวงชุมพร
“พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์”

ดอกไม้ประจำกองทัพเรือ

ดอกประดู่
ดอกประดู่ แห่งกองทัพเรือ

ยุทธการที่สำคัญ ของทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือ

กองทัพเรือ
ยุทธการกองทัพเรือ

ยุทธการสามชัย
ปลายปี พ.ศ. 2515 ถึง ต้นปี พ.ศ. 2516 มีการปฏิบัติการจริง ที่แฝงมาในคำว่า “ฝึก” มีชื่อเป็นทางการว่า “การฝึกร่วม 16” เป็นการปราบในพื้นที่ ภาคเหนือบริเวณ รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ เลย

ยุทธการผาภูมิ
หลังฝึกร่วม ปี พ.ศ. 2516 ตามแผนยุทธการสามชัย ที่ภูหินร่องกล้าแล้วอย่างได้ผล บก.ทหารสูงสุด ได้มี คำสั่งให้มีการฝึกร่วม ในปี พ.ศ. 2517 อีกครั้งหนึ่ง ตามแผนยุทธการผาภูมิ เพื่อปราบปรามในพื้นที่ดอยผาจิ ซึ่งเป็น พื้นที่รอยต่อของ เชียงราย และน่าน

ยุทธการกรุงชิง
ปี พ.ศ. 2520 กองทัพบก พิจารณา เห็นว่า นาวิกโยธิน สามารถปฏิบัติการบนบกได้ดี จึงได้พิจารณาจัดนาวิกโยธินไปปฏิบัติการปราบปรามใน พื้นที่ กองทัพภาค 4 ในชื่อ “ฉก.นย. 201” หรือ “หน่วยเฉพาะกิจ ทักษิณ”

เพลงประจำกองทัพเรือ

 


เพลงราชนาวี


เพลงดอกประดู่

 ที่มา : วิกิพีเดีย