1 เมษายน วันเลิกทาส

Home / วันสำคัญ / 1 เมษายน วันเลิกทาส

รู้กันยัง! 1 เมษายน เป็น ‘วันเลิกทาส’

 

รู้หรือไม่? วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเลิกทาส ซึ่งการเลิกทาสเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการยกเลิกระบบที่คนชั้นสูงตั้งขึ้น เพื่อกดขี่ราษฎรให้ทำงานรับใช้หรือส่งทรัพย์สินให้โดยไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

 

วันเลิกทาส

วันเลิกทาส

 

ประวัติความเป็นมาของวันเลิกทาส

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองของประเทศ สาเหตุมาจากว่าเมื่อพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็จะตกเป็นทาสด้วยและยังสืบต่อแบบนี้เรื่อยๆ ไป ซึ่งทาสจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเอง มิฉะนั้นก็จะต้องตกเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่

ซึ่งในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ “พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 แก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่ โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้ 20 ปี เมื่ออายุได้ 21 ปี ผู้นั้นก็จะเป็นอิสระ มีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา และห้ามมิให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปีเป็นทาสอีก

 

1 เมษายน ตรงกับวันวันเลิกทาส

1 เมษายน ตรงกับวันวันเลิกทาส

 

ความสำคัญของวันเลิกทาส

พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออก “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124” ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไท เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ส่วนทาสประเภทอื่นที่มิใช่ทาสในเรือนเบี้ย ก็ทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2448 เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทแล้วกลับไปเป็นทาสอีก และเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัว

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : wikipedia, thaiwaxmuseum.com