รู้กันยัง? ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

Home / กระแสข่าววันนี้ / รู้กันยัง? ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

 

วันหยุดยาวปี 2559 ครม. มีมติเพิ่มวันหยุดยาวในวันศุกร์ที่ 6 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และ ช่วงวันอาสาฬหบูชา และ เข้าพรรษา 16-20 กรกฎาคม โดยให้วันจันทร์ที่ 18 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดย เฉพาะไทยเที่ยวไทยซึ่งพบว่าคนไทยใช้รถในการเดินทางท่องเที่ยวถึง 70%

 

วันหยุดยาว 2559
ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

 

ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

วันฉัตรมงคล

จากเดิมคือ หยุดวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม, วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม

ทาง ครม. เพิ่มวันหยุดพิเศษ คือ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม จึงเป็นหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤษภาคม

 

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

จากเดิมคือ หยุดเสาร์อาทิตย์ที่ 16-17 กรกฎาคม, วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม และวันเข้าพรรษา วันพุธที่ 20 กรกฎาคม

ทาง ครม. เพิ่มวันหยุดพิเศษ คือ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม จึงเป็นหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม