ดุสิต นนทะนาคร

Home / กระแสข่าววันนี้ / ดุสิต นนทะนาคร
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย คนที่ 21

ดุสิต นนทะนาคร

ประวัติ ดุสิต นนทะนาคร

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานหอการค้าไทย คนที่ 21 อายุ 64 ปี สมรสกับ นางนิรมล นามสกุลเดิมของคู่สมรส หงสไกร มีบุตรสาว 2 คน คือ นางนีลัญชนา นนทะนาคร และนางสาวรวิสุดา นนทะนาคร

 

 

การศึกษา

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยยังสทาวน์ รัฐโอไฮโอ
– จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
– ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA) สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
– ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยยังสทาวน์ รัฐโอไฉโอ
– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

การทำงาน

– กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
– ประธานสภาหอการค้าไทย คนที่ 21
– กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ)
– กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
– กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ด้านบริหารธุรกิจ)
– กรรมการธนาคารออมสิน
– กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
– กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
– กรรมการมาตรฐานสินค้า

 

“ภาคเอกชนต้องการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นให้ได้ เพราะในอดีตรับเงินใต้โต๊ะ 2-3% ยังพอรับได้ แต่ตอนนี้ตัวเลขถึง 30% หากไม่ต่อต้านจริงจัง อนาคตอาจเพิ่มเป็น 80-100% ประเทศล่มจมแน่”

นายดุสิต นนทะนาคร

 

 

ขอบคุณข้อมูล : ดุสิต นนทะนาคร (www.thairath.co.th)