ปฏิทิน 2555

Home / กระแสข่าววันนี้ / ปฏิทิน 2555

ปฏิทิน ประจำปี พ.ศ 2555

 

ปฏิทิน แปลว่า แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี สามารถเขียนได้เป็น ประติทิน (ภาษาสันสกฤต) หรือ ประฏิทิน (บาลีแผลง) ประดิทิน หรือ ประนินทิน ก็ได้ คำหลังนี้พบในหนังสือที่เขียนโดย หมอ บรัดเลย์ ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ หน้า 412 และหนังสือ สยามไสมย หน้าโษณา ของ หมอ สมิท เป็นต้น แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี มีทั้งที่จารึกบนก้อนหิน หรือ ขีด เขียน และพิมพ์บนกระดาษ ซึ่งมีทั้งชนิดเป็นแผ่น ตั้งแต่ 1 – 12 แผ่น และชนิดพิมพ์เป็นเล่มแบบหนังสือปฏิทินชนิดเล่ม

การพิมพ์ปฏิทินมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2385 (ปลายสมัย รัชกาล ที่ 3) ซึ่งสามารถตรวจสอบและค้นคว้าหาหลักฐานได้จาก ไมโครฟิล์ม หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ ปี ค.ศ. 1870 ( พ.ศ. 2413 ) หน้า 5 ในหอสมุดแห่งชาติ หรือค้นคว้าได้จากหนังสือต้นฉบับ ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ ซึ่งหมอ บรัดเลย์ ได้เขียนไว้ว่า “ 14 First Calendar print in B. 1842 ” (ไม่บอกว่าใครเป็นผู้พิมพ์ แต่คาดหมายว่า คือ หมอ บรัดเลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ ผู้มีผลงานทางหนังสือมากมาย)

 

ปฏิทิน 2555

ปฏิทิน 2555

scoop.mthai.com

600 × 565 – สรุปวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำปี 2555

 

วันหยุดราชการ

http://scoop.mthai.com/hot/3775.html
 • 1 มกราคม 2555 วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days)
 • 2 มกราคม 2555 ชดเชย วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days)
 • 3 มกราคม 2555 มติ ครม. ประกาศเป็นวันหยุดราชการ
 • 7 มีนาคม 2555 วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
 • 6 เมษายน 2555 วันจักรี (Chakri Memorial Day)
 • 13 เมษายน 2555 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
 • 14 เมษายน 2555 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
 • 15 เมษายน 2555 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
 • 16 เมษายน 2555 ชดเชย วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
 • 17 เมษายน 2555 รอมติ ครม. ถ้าไม่มี ก็ไม่ถือเป็นวันหยุด
 • 1 พฤษภาคม 2555 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)
 • 5 พฤษภาคม 2555 วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
 • 7 พฤษภาคม 2555 ชดเชย วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
 • 9 พฤษภาคม 2555 วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
 • 4 มิถุนายน 2555 วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
 • 1 กรกฎาคม 2555 วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร (Mid-year Bank Holiday)
 • 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
 • 3 สิงหาคม 2555 วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
 • 12 สิงหาคม 2555 วันแม่ (H.M. The Queen’s BirthDay)
 • 13 สิงหาคม 2555 ชดเชย วันแม่ (H.M. The Queen’s BirthDay)
 • 23 ตุลาคม 2555 วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
 • 5 ธันวาคม 2555 วันพ่อ (H.M. The King’s BirthDay)
 • 10 ธันวาคม 2555 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
 • 31 ธันวาคม 2555 วันสิ้นปี (New Year’s Eve)

 

วันสำคัญ ปี 2555

http://scoop.mthai.com/hot/3775.html
 • 14 มกราคม 2555 วันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
 • 16 มกราคม 2555 วันครู (Teacher Day)
 • 18 มกราคม 2555 วันยุทธหัตถี
 • 23 มกราคม 2555 วันตรุษจีน (Chinese New Year’s Day)
 • 25 มกราคม 2555 วันกองทัพไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ระลึกทหารผ่านศึก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2555 วันแห่งความรัก (Valentine’s Day)
 • 2 เมษายน 2555 วันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 13 เมษายน 2555 วันผู้สูงอายุ
 • 14 เมษายน 2555 วันครอบครัวไทย
 • 25 เมษายน 2555 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
 • 5 มิถุนายน 2555 วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • 26 มิถุนายน 2555 วันสุนทรภู่
 • 31 สิงหาคม 2555 วันสารทจีน
 • 20 กันยายน 2555 วันเยาวชนแห่งชาติ
 • 30 ตุลาคม 2555 วันปวารณาออกพรรษา (End of Buddhist Lent Day)
 • 14 พฤศจิกายน 2555 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • 28 พฤศจิกายน 2555 วันลอยกระทง (Loykatong Day) หรือวันสุดท้ายของกฐินกาล
 • 1 ธันวาคม 2555 วันเอดส์โลก
 • 28 ธันวาคม 2555 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

 

– ขอบคุณข้อมูล : ปฏิทิน 2555 http://www.thaiall.com/calendar/calendar55.htm –